CÙNG CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG TÁC PHẨM DẠT GIẢI NHẤT TẠI CUỘC THI VIP ASIAN LASH ONLINE 2020

 

Công bố hình ảnh các tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi VIP ASIAN LASH ONLINE 2020

1/ Hạng mục Volume 4-6D
Cấp độ: Junior
GIẢI NHẤT: Hồ Thị Thảo Nhi
Số báo danh: JV1006 
Tổng điểm: 903 Points2/ Hạng mục Volume 4-6D
Cấp độ: Master 
GIẢI NHẤT: Vũ Tuấn Thịnh
Số báo danh: MV1001
Tổng điểm:  903 Points


3/ Hạng mục Volume 4-6D
Cấp độ: Expert
GIẢI NHẤT: Angelika Aria Olejnik
Số báo danh: EV1001
Tổng điểm: 915 Points4/ Hạng Mục: Kim Kadarshian
GIẢI NHẤT: Trần Mỹ Ý
Cấp độ: Master / Expert
Số báo danh: MK2003
Tổng điểm: 813 Points


5/ Hạng Mục: Color Lash
GIẢI NHẤT: Trần Mỹ Ý
Cấp độ: Master / Expert
Số báo danh: MC4001
Tổng điểm: 529 Points
                                                                     6Hạng Mục: Lash Lift
GIẢI NHẤT: Le Thuan Anh
Cấp độ: All level 
Số báo danh: LL5004
Tổng điểm: 403 Points7/ Hạng Mục: Độ cong khó MLL+
GIẢI NHẤT: Trần Mỹ Ý
Cấp độ: Master/ Expert
Số báo danh: MM3001
Tổng điểm: 790.5 Points

    
        

Share:
Copyright © Look by Linn Việt Nam. Designed by OddThemes