BUỔI CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI VIP ASIAN LASH ART 2020 / HALLOWEEN

 Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi công bố giải thưởng của cuộc thi VIP ASIAN LASH ART ONLINE 2020 – chủ đề: Halloween


I/ Hạng mục giải thưởng yêu thích từ các giám khảo:

1/ Fantasy Lash Art On Live Model Special Award from:

Cindy Nicholls

Emelie Magnusson

Minie Parichat

2/ Fantasy Lash Art On Paper Special Award from:

Hien Tina

Eliza Borowiak

Ly Tran

II/ Hạng mục giải thưởng chính từ Ban tổ chức:

1/ Fantasy Lash Art On Live Model: 1st 2nd 3rd

2/ Fantasy Lash Art On Paper: 1st 2nd 3rd

3/ Color Lash Art: 1st 2nd 3rd

Welcome to the award announcement of the ASIAN LASH ART ONLINE 2020 VIP Competition - theme: Halloween

On this special evening, we will announce the following awards:

I/ Favorite award categories from judges:

1/ Fantasy Lash Art On Live Model Special Award from:

Cindy Nicholls

Emelie Magnusson

Minie Parichat

2/ Fantasy Lash Art On Paper Special Award from:

Hien Tina

Eliza Borowiak

Ly Tran

II/ Main award categories from the Organizing Committee:

1/ Fantasy Lash Art On Live Model: 1st 2nd 3rd

2/ Fantasy Lash Art On Paper: 1st 2nd 3rd

3/ Color Lash Art: 1st 2nd 3rd


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I/ Hạng mục: Giải thưởng yêu thích/ special Award: Fantasy Lash Art on Live Model

1/ Giám khảo/ jugde: Cindy Nicholls: FM009 Sopa Krasaetes


2/ Giám khảo/ jugde: Emelie MagnussonFM009 Sopa Krasaetes


3/ Giám khảo/ jugde: Minie ParichatFM005 Chalisa Chianram

4/ Giám khảo/ jugde: Carla GiannottiFM009 Sopa Krasaetes 

II/ Hạng mục: Giải thưởng yêu thích/ special Award: Fantasy Lash Art on Paper

1/ Giám khảo/ jugde: Hien Tina : FP002 Sunan Soonkamrat


2/ Giám khảo/ jugde: Eliza Borowiak : FP002 Sunan Soonkamrat


3/ Giám khảo/ jugde: Ly Tran : FP001 Nikolett Seres


4/ Giám khảo/ jugde: Linn JeppssonFP005 Sopa Krasaetes 

III/ GIẢI THƯỞNG HẠNG MỤC FANTASY LASH ART ON LIVE MODEL1/ Giải nhất/ 1st: Inês Peliche Jorge FM004 ( 520 point )

2/ Giải nhì/ 2nd: Phattra Khamthiang FM008 ( 498 point )
3/ Giải ba/ 3rd: Chalisa Chianram FM005 ( 486 point )

IV/ GIẢI THƯỞNG HẠNG MỤC FANTASY LASH ART ON PAPER

1/ Giải nhất/ 1st: Sopa Krasaetes FP005 ( 294 point )2/ Giải nhì/ 2nd: Sunan Soonkamrat FP002 ( 276 point ) 3/ Giải nhì/ 2nd: SPhattra Khamthiang FP004 ( 276 point )4/ Giải ba/ 3rd: Nikolett Seres FP001 ( 250 point )IV/ GIẢI THƯỞNG HẠNG MỤC FANTASY COLOUR LASH ART 

1/ Giải nhất/ 1st: Đinh Hải Yến CA002 ( 248 point)


2/ Giải nhì/ 2nd: Inês Peliche Jorge CA001 ( 211 point )Share:
Copyright © Look by Linn Việt Nam. Designed by OddThemes